dimarts, 27 d’agost del 2013

LA MICROSCÒPIA


La microscòpia


És la tècnica de produir imatges visibles d'estructures o detalls massa petits per a ser percebuts a primera vista.

Per tant si apliquem aquesta tècnica al cabell, ens permet veure molt acuradament com està el cabell tant en mitjos i puntes, com en el bulb aquesta última mitjançant una extracció.

Durant els últims mesos hem rebut formació per poder analitzar els cabells des del bulb i us podem assegurar que és una experiència impressionant, no només per tot el que hem après si no per la quantitat de consells que poden donar per què els nostres cabells llueixin sans i visiblement millorats.


Anomalies més comuns


Falsa Seborrea- Àcid Làctic- 

És una anomalia molt corrent, ja que va directament relacionada amb l'estres l'alimentació i la forma de vida. S'ha de controlar, per què és una de les causes que, amb el temps, ens pot generar una caiguda important.


Seborrea -

També anomada col·loquialment grassa. La genera la pell i és una mesura de protecció, però un excés pot originar problemes sobretot a nivell estètic i també de caiguda.


Bulb radicular -

Són bulbs molt dèbils degut a problemàtiques que poden ser molt diferents,que van des de medicacions fortes a mals hàbits alimentaris, aquests bulbs s'han d'enfortir per què així no acabin caiguen.


Porositat-

Molts cabells tenen porositat, el nivell de porositat depèn del desgast de la fibra capil·lar, i aquesta fibra pot estar en mal estat tant per agents químics com pels agents ambientals. Un cabell amb la porositat controlada és un cabell brillant i sedòs.

Hi ha infinitat d'anomalies relacionades amb el cabell per això a 9spai personalitzem totalment els tractaments i donem posibles solucions a nivell individual, per què cadascú de nosaltres és únic i no tots necessitem el mateix. 

Uns simples minuts són els necessaris per tenir la informació necessària per poder fer un diagnòstic adequat, i poder aconsellar  el millor per poder tenir un cabell saludable, brillant i sedós.


Cabell sa

Vista microscopi